3. Thân Hữu

Danh sách thân hữu Bạch mai thi đàn

(Tham gia với Bạch mai thi đàn 1 thi tuyển hoặc 1 lần đăng bài trên Bạch mai bút chí hoặc đã đăng bài của các thành viên Ban sáng lập vào những tuyển tập do bạn thực hiện)

1 Vân An
2 Hà Châu Anh
3 Dương Chiêu Anh
4 Tôn Thất Nam Anh
5 Nhân Ảnh
6 Lý Ngọc Ân
7 Thương Thương Ấn
8 Trường Phi Bảo
9 Phạm Thị Kiều Bắc
10 Võ Hoàng Bật
11 Nguyên Bình
12 Phan Bình
13 Liên Cận
14 Đông Châu
15 Hà Vũ Giang Châu
16 Nguyễn Liên Châu
17 Minh Châu
18 Mai Thanh Châu
19 Nhất Chi
20 Phạm Văn Chiến
21 Phan Nam Chinh
22 Nguyễn Chính
23 Hoàng Chung
24 Nguyễn Đức Ngọc Chử
25 Hà Văn Công
26 Lý Biên Cương
27 Tô Đình Diệu
28 Tâm Dung
29 Nguyễn Đình Dũng
30 Tô Dũng
31 Đức Duy
32 Hoàng Duyên
33 Chánh Đại
34 Phạm Tường Đại
35 Thanh Đạm
36 Bùi Khánh Đản
37 Trần Bá Đạt
38 Trịnh Ngọc Điệp
39 Chu Đình
40 Đinh Đăng Định
41 Phổ Đức
42 Võ Văn Đường
43 Nam Giang
44 Hồ Hải
45 Bùi Minh Hải
46 Nguyễn Trọng Hàm
47 Nguyễn Thiện Hiền
48 Hoàng Hiện
49 Lê Đình Hiếu
50 Lê Văn Hiếu
51 Kim Hoa
52 Đông Hoà
53 Trịnh Bửu Hoài
54 Châu Thị Kim Hoàng
55 Trần Kim Hoàng
56 Bích Nhãn Hồ
57 Bút Hợp
58 Đồng Huệ
59 Đoàn Khắc Huy
60 Văn Huyền
61 Tâm Hương
62 Thuỳ Hương
63 Đỗ Hướng
64 Bá Ích
65 Đỗ Duy Khánh
66 Trần Lệ Khánh
67 Văn Khoa
68 Ngô Văn Khoát
69 Nguyễn Huy Khôi
70 Vương Chi Lan
71 Phương Lan
72 Chu Lãng
73 Trần Lầu
74 Thuần Lăng
75 Trần Ngọc Len
76 Pha Lê
77 Bình Tam Lê
78 Đình Lịch
79 Trà Kim Long
80 Miên Long
81 Đại Lộc
82 Hoàng Lộc
83 Lê Trọng Lư
84 Nguyễn Đình Lương
85 Lê Lý
86 Quỳnh Mai
87 Quỳnh Mai
88 Minh Mẫn
89 Phạm Bình Minh
90 Lệ Minh
91 Huy Minh
92 Toàn Mỹ
93 Hoài Nam
94 Nguyễn Hữu Nam
95 Huyền Nga
96 Mây Ngàn
97 Lê Ngọc
98 Đinh Vũ Ngọc
99 Đông Nguyên
100 Đặng Vũ Nguyên
101 Trường Nguyên
102 Võ Như Nguyện
103 Trần Phong Nguyệt
104 Nguyễn Thanh Nhã
105 Ái Nhân
106 Hoàng Chinh Nhân
107 Sơn Nhân
108 Thành Nhân
109 Vũ Thành Nhân
110 Hạnh Thu Nhân
111 Mặc Vị Nhân
112 Đặng Văn Nhiêng
113 Hồng Nhung
114 Phạm Thị Tuyết Nhung
115 Trần Thị Tuyết Nhung
116 Ngọc Ninh
117 Hồ Phiên
118 Anh Phong
119 Nguyễn Phú
120 Phan Trọng Phục
121 Châu Anh Phụng
122 Trịnh Đình Phương
123 Linh Phương
124 Thanh Phương
125 Kiều Trung Phương
126 Nguyễn Văn Phương
127 Xuân Phương
128 Nguyễn Ngọc Quang
129 Hoài Quân
130 Nguyễn Lang Quân
131Nguyệt Quế
132 Đỗ Quyên
133 Đàm Văn Quyền
134 Võ Văn Phú Quốc
135 Đỗ Thế Quynh
136 Như Quỳnh
137 Nguyễn Bạt San
138 Nguyễn Tấn Sĩ
139 Lê Quang Sinh
140 Vũ Bích Sơn
141 Cao Sơn
142 Châu Sơn
143 Hải Sơn
144 Phan Thái Sơn
145 Đỗ Tài
146 Lê Ngô Tài
147 Đăng Tâm
148 Lê Đức Tâm
149 Kim Tâm
150 Thanh Tâm
151 Nguyễn Thành Tâm
152 Thiện Tâm
153 Mai Từ Tâm
154 Hương Tấn
155 Kung Tần
156 Nguyễn Tấn Thái
157 Xuân Thái
158 Liên Thao
159 Hồ Bảo Thanh
160 Hoà Thanh
161 Hoàng Thanh
162 Nhựt Thanh
163 Nguyên Xuân Thanh
164 Phan Trung Thành
165 Bùi Văn Thành
166 Nguyên Thạnh
167 Thẫm Thẫm
168 Văn Thâu
169 Nguyễn Lãm Thắng
170 Cao Đăng Thế
171 Lâm Thi
172 Lê Bá Thiên
173 Lục Đình Thìn
174 Võ Văn Thu
175 Đoàn Thuận
176 Hoạ sĩ Minh Thuận
177 Thân Nghệ Thuật
178 Đặng Văn Thuỳ
179 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
180 Vũ Thuỷ
181 Ngàn Thương
182 Nguyễn Vũ Tiềm
183 Văn Tiêu
184 Thanh Trí
185 Mã Vĩnh Trinh
186 Nguyễn Đăng Trình
187 Hoàng Quang Trợ
188 Thạch Trung
189 Diệp Tú
190 Nguyễn Quang Tuấn
191 Thanh Tứ
192 Phạm Bá Từ
193 Đinh Thanh Tường
194 Đinh Hồi Tưởng
195 Nguyễn Đức Vân
196 Hoàng Vân
197 Trầm Vân
198 Phan Văn
199 Tú Viễn
200 Nguyễn Tiến Việt
201 Bùi Quang Vinh
202 Lê Vạn Vịnh
203 Chinh Vũ
204 Thế Thượng Vũ
205 Trần Vũ
206 Mặc Yên
207 Trịnh Yến
208 An Xuân
209 Vạn Xuân
210 Hoàng Yên Xuân
211 Lộc Xuyên
212 Trình Xuyên

Tổ chức thành viên và thân hữu của Bạch mai thi đàn vẫn mãi nhân rộng thông qua nguyện vọng hoặc quá trình cộng tác bài vở của quý bạn.

Trân trọng

Thái Thanh Nguyên

Advertisements