TỰ SỰ – Thái Thanh Nguyên và 115 bài hoạ tuyển

Bài xướng : TỰ SỰ

 

Sợi tóc bốn mươi chớm bạc rồi

Chén trà bầu rượu  lúc đầy vơi

Nửa đêm nhật ký vài thơ nháp

Hai buổi khán thư lắm bệnh trời

Kẻ ghét bút tre vè quái tứ           

Người thương thuốc hạc vượt nguy thời

Chờ khi tật ách rời dân sự

Lối núi ta về mãi dạo chơi.

 

Sài Gòn, Thu 2002

Thái Thanh Nguyên

 

Hán dịch 1: TỰ SỰ

 

Tứ thập niên hoa phát điểm sương

Tửu trà hội hữu cử quỳnh tương

Thâm tiêu kỷ khúc thi đề vịnh

Nhàn nhật khan thư bệnh nhược cường

Thảo yếm bút phê lưu quái tứ

Ái trân dược trị việt tai ương

Hà thời tật ách ly nhân sự

Hạc lộ tầm du tuế nguyệt trường.

 

Gia Định, cuối Đông 2002

Phạm Thăng

 

Hán dịch 2: TỰ SỰ

 

Thanh phát tứ tuần khởi bạch ư

Trà bôi hồ tửu nhựt dinh hư

Tam canh nhật ký ky thi chú

Tảo vãn khán thư thậm bịnh tư

Bỉ ố bút chu ca quái tứ

Ái nhân hạc dược việt nguy trừ

Đãi thời tật ách hưu dân sự

Cựu cảnh ngô hồi thử lãng du.

 

Đà Nẵng, 2003

Tạm dịch: Bá Ích & Đinh Thanh Tường, thư pháp Phạm Thăng

Photobucket

Bài Họa 1: TỰ THUẬT

 

Bảy mươi lăm tuổi đã tròn rồi

Chén rượu ân tình cũng tạm vơi

Trải bước gian nguy nhờ đức Tổ

Qua cơn tao loạn được ơn Trời

Gia đình hạnh phúc con ba đứa

Giai ngẫu lương duyên đẹp một thời

Riêng thú bình sanh yêu bút mặc

Chữ nhàn vốn sẵn thích rong chơi.

 

Gia Định,  1.2003

Nữ sĩ Dương Chiêu Anh

 

Bài họa 2: VẬN THỜI

 

Chữa bệnh vì dân thế đủ rồi

Gặp ca nghèo – hiểm … phải chơi vơi

Thuốc thang hay dở – nhờ ân Tổ

Thành bại nên hư – bởi tự Trời

Trí tử HOÀI SƠN khi khứ vận

Trường sinh THANH THỦY lúc lai thời

“Lương y từ mẫu” người xưa dạy

Dụng dược – điều binh … há phải chơi.

 

Thăng Bình, Quảng Nam, 4.2003

Võ Văn Anh

 

Bài họa 3: TỰ TRÀO

 

Đã Võ mà Văn … ANH đủ rồi

Thuyền đời xuôi ngược lắm chơi vơi

Võ tài xuống bộ – lùa rung đất

Văn giỏi ngâm câu – thấu cảm trời

Nhuệ khí tuổi cao đành chịu phận

Nhiệt tình thế thấp phải tùy thời

Được thua, thua được… trò dâu bể

Chiều rượu, sáng trà – xướng họa chơi.

 

Quảng Nam, 4.2003

Võ Văn Anh

 

Bài họa 4: Y ĐỀ

 

“Thiều quang thoắt đã sáu mươi” rồi

An trí định thần …lệ huyết vơi!

Thế sự bôn ba bồi mẹ đất

Đời người phiêu bạt dưỡng cha trời

Tình thơ bút lộng qua hôm sớm

Nghĩa bạn văn phô trải tứ thời

Mõ giác chuông từ trau hạnh đức

Xuôi thuyền Bát Nhã vịnh ngâm chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Nguyễn Ngọc Ánh

 

Bài họa 5: Y ĐỀ

 

Gót chiều bụi cát nhẹ qua rồi

Men tịnh hòa lâng chuốc chén vơi

Cảm gió thầm thì ru mặt đất

Mừng trăng lấp lánh rạng lưng trời

Rung trong cõi hạt mầm ươm tứ

Lắng giữa nguồn duyên thức hợp thời

Kỳ hẹn chi khi thì khắc chuyển

Tìm vui bút hạnh tiếp vần chơi.

 

Gia Định, 20.03.03

Nhân Ảnh – Nguyễn Nhẫn

 

Bài họa 6: TỰ TÌNH

 

Tuổi hạc năm nay bảy bốn rồi

Việc nhà mới tạm gọi là vơi

Chăm lo con cháu tròn gia đạo

Báo hiếu mẹ cha thuận lẽ trời

Nhiệm vụ chiến binh đà tròn nghĩa

Chức năng “công bộc” vẫn đang thời

Nhân dân chưa phải đều no ấm

Không thể lại ngồi ngắm cảnh chơi.

 

Sài Gòn, 3.2003

Lý Ngọc Ân

 

Bài họa 7: TÂM TÌNH

 

Tuổi lẻ bảy mươi nghĩ chửa rồi!

Buồn vui thế sự vẫn chưa vơi

Sớm đồng, trưa núi gìn “tình đất”

Mai rẫy, chiều ao giữ “nghĩa trời”

Mãn kiếp đói no đều bởi thế

Cùng đời đủ thiếu cũng do thời

Siêng năng tận tụy còn nghèo khổ

Làm có, ăn không – thật khó chơi!

 

TT Đông Phú – Quảng Nam, 3.2003

Trần Xuân Ba

 

Bài họa 8: XUÂN HẸN ƯỚC

 

Thái Thanh Nguyên lại thở than rồi

Mới biết niềm xưa chẳng dễ vơi

Dấu cũ còn vương trên mái tóc

Duyên nồng chưa khuất dưới chân trời

Hay là thuở ấy thua nghiệp số

Nên để ngày nay thắng thế thời

Dư nửa mùa xuân ta hẹn ước

Gieo vần kết tứ họa thơ chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Viên Băng Ngu Nhân

 

Bài họa 9: THÁI THANH NGUYÊN

 

Tuổi đầy thinh sắc đủ vui rồi

THÁI phúc – THANH hiền, NGUYÊN chớ vơi

Nhập giới y – rèn y đạo cả

Vào nghiệp bút – luyện bút hoa trời

“Đường trần” “đếm bước” “nâng tâm nguyện”

“Cánh gió” “cài song” “điểm tứ thời” (*)

Biết hạn – vận – tài theo thế sự

Tầm Chân – Thiện – Mỹ trợ duyên chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Võ Hoàng Bật

(*) :“ ”: Trích thơ Thái Thanh Nguyên

 

Bài họa 10: Y ĐỀ

 

Ai bảo bốn mươi đã lão rồi

Trốn đời chi sớm để chơi vơi

Tài cao càng nặng ơn non nước

Tuổi xế vẫn xanh mộng đất trời

Cố ướp hoa thơm cho lớp trẻ

Hãy mang nắng ấm điểm xuân thời

Ngày dài luôn giữ cho đừng lụi

Vùi lấp nhân tình các khoản chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Nữ sĩ  Công Bình

 

Bài họa 11: Y ĐỨC

 

Nửa đời làm thuốc đã qua rồi

Y thuật càng tinh, chí chẳng vơi

Lui bệnh – phương hay vui dạ khách

Cứu người – phước lớn thuận lòng trời

Gió trăng hồn cảm, thơ đồng hứng

Khuya sớm người đau, thuốc kịp thời

Y đức trọn gìn lời tổ dạy

Bốn phương thi hữu xướng hòa chơi.

 

Phan Rang, 21.02.03

Sơn Bình

 

Bài họa 12: THÁI THANH NGUYÊN

 

“Nữ Thái Thanh Nguyên” tớ gặp rồi

Nguồn thơ tăng trưởng khó mà vơi

Luyện nghề y dược nhờ ơn Tổ

Thụ nghiệp Đường thi lãnh ý Trời

Vững chí giao lưu cầu tiến thủ

Lưu tâm xướng họa dựa theo thời

Bốn mươi tự biết …chưa điên (*) nhỉ

Bắt mạch ai khùng trị liệu chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Nữ sĩ  Ngọc Cầm

(*): Ý thơ Thái Thanh Nguyên:

Mừng nửa đời qua chửa hoá điên

Mừng chưa danh vọng cũng không tiền

 

Bài họa 13: Y ĐỀ

 

Sáu hai xuân đã nghỉ hưu rồi

Việc sở việc nhà cũng cạn vơi

Bầu rượu chiều qua nâng chén ngọc

Túi thơ tối lại ngắm sao trời

Bút nghiêng một gánh hằng an dạ

Tình nghĩa hai vai vẫn thức thời

Ba vạn sáu nghìn đâu mấy chốc

Thôi thì hòa xướng mặc vui chơi.

 

Mỹ Tho, 2003

Trọng Cân – Võ Công Trận

 

Bài họa 14: TỰ BẠCH

 

Sáu mươi xuân nữa chẵn trăm rồi

Vẫn rượu, vẫn trà chén cạn vơi

Sự nghiệp dở dang không thẹn đất

Công danh lỗi nhịp chẳng than trời

Tử vi thuở trước rằng : son số

Sách bói ngày nay bảo : hết thời

Cắn bút làm thơ vần cóc nhảy

Giao lưu xướng họa bạn bè chơi.

 

Gia Định, 2003

Đông Châu

 

Bài họa 15: ĐỒNG CẢM

 

Mơi chớm pha sương đã hoảng rồi 

Còn đây bảy bốn vẫn chưa vơi

Hưu sư kính nể danh nhân thế

Từ mẫu yêu thương tiếng đạo trời

Ngọc sáng vài viên cầu địa lợi

Nguồn xanh một suối ngạo thiên thời

Có ai tìm gió vong niên thoảng

Xướng hoạ năm vần tập tễnh chơi.

 

Vũng Tàu, 7. 2005      

Trần Quang Châu

 

Bài họa 16: Y ĐỀ

 

Quẳng gánh trần ai tám chục rồi

Vui buồn thế sự lắm lưng vơi

Rửa tay văn vũ neo thuyền bến

Cởi áo phong ba ngắm nước trời

Thương ghét, ghét thương khi thất thế

Mến yêu, yêu mến lúc hưng thời

Trò đời thật giả ta đà thấy

Kỳ Bá, Hoa Đà cưỡi ngựa chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Xuyên Châu

 

Bài họa 17: PHẢI CHUYỆN CHƠI!

 

Từ mẫu đồng lương đích thực rồi!

Gặp người bệnh nặng cũng dần vơi

Mệnh căn bình ổn nhờ tay ngọc

Tạo hóa an nhiên bởi số trời

Chẩn mạch, châm kim tăng khí vận

Kê đơn, bốc thuốc phục sinh thời

Hai mươi năm trải nghề y dược

Quả phúc vô cùng, phải chuyện chơi.

 

Sài Gòn, 03.01.03

Nhất Chi

 

Bài họa 18: THƠ VÀ ĐỜI

 

Sự nghiệp công danh toại nguyện rồi

Túi thơ bầu rượu hãy chưa vơi

Ngày tìm thần dược, say hương đất

Đêm ngắm vầng trăng, mộng biển trời

Cuộc sống bình yên, mong địa lợi

Kinh doanh thành đạt, đợi thiên thời

Đường thi, lục bát hòa tâm tưởng

Xuân mới vui mời, xướng họa chơi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 6.2003

Trương Ngọc Dần

 

Bài họa 19: Y ĐỀ

 

Thấm thoắt bao năm lặng lẽ rồi

Thuốc thang trị bệnh chẳng hề vơi

Tìm nguồn cảm hứng bên đèn sách

Mặc cõi tình duyên giữa đất trời

Quá khứ trôi theo dòng quá tiết

Đương lai giữ lại cảnh đương thời

Năm canh bay bỗng vần thi tứ

Chắp cánh giao lưu với bạn chơi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 2003

Toàn Diễn            

 

Bài họa 20: VÔ TƯ

 

Tóc bạc nữ y đã chớm rồi

Nến tình chẳng thắp mộng chưa vơi

Thơ ca ngây ngất hòa cung vận

Xướng họa mênh mang mặc thế trời

Xưa nói đức cao năng thắng số

Nay nghe cảnh hợp sẽ nên thời

Vô tư chẳng vướng chi phiền sự

“Bắt mạch” xem mình một chút chơi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 6.2003

Đức Duy

 

Bài họa 21: EM GÁI THANH NGUYÊN

 

Mới “chớm” mà em đã “sợ” rồi

Sầu nhiều có lúc cũng dần vơi

Bốn mươi thanh thản không buồn đất

Năm chục ung dung chẳng ngại trời

Tiếp bước Lãn Ông là mẫn thế

Theo chân Lý Bạch ấy ưu thời

Trong em đã có thơ và thuốc

Thêm rượu, thêm trà mặc sức chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Hoàng Duyên

 

Bài họa 22: SÓNG ĐỜI

 

Lãng đãng vầng trăng xa khuất rồi

Đường thơ uống cạn dạ chưa vơi

Sóng đời vùi lấp ngày niên thiếu

Mưa cảnh giăng che một khoảng trời

Nguyệt tấu đàn lòng đâu chuyển khúc

Thông reo tiếng phận khéo theo thời

Phong ba mấy thuở ôm sầu mộng

Suối nhạc tơ đàn dạo phím chơi.

 

Gia Định,  2003

Thanh Đạm

 

Bài họa 23: NGUYÊN ĐỀ

 

Mái tóc chừng nghe thấm lạnh rồi

Mà niềm tâm sự vẫn chưa vơi

Vỡ duyên, dứt nghiệp noi đường đạo

Bốc thuốc, kê toa thuận lẽ trời

Nhiều lúc nghĩ thương dòng thế tục

Đôi khi thầm nhớ thuở xuân thời

Cuộc đời ngẫm lại trăm năm mộng

Có khác gì đâu một cuộc chơi.

 

Gia Định, 2003

Điền Đăng      

 

Bài họa 24: Y ĐỀ

 

Nặng gánh ưu tư tóc bạc rồi

Nhân tình thế thái cứ đầy vơi

Đêm thanh thơ đến hoa đầy đất

Ngày xấu bệnh về sao khắp trời

Thơ ngọc tứ hay tùy thế sự

Thuốc thần tay mát định thiên thời

Tâm không tức khắc thân nhàn nhã

Phố chợ lòng thanh mặc sức chơi.

 

Sài Gòn, 13.05.03

Hoàng Xuân Đình – Huỳnh Quang Vinh

 

Bài họa 25 : TRỜI ĐÀY

 

Lợi danh một thuở chán chê rồi

Tâm sự …chén đầy tiếp chén vơi

Miệng hát nghêu ngao theo nhạc gió

Rượu say chếnh choáng dưới cung trời

Cơm rau hẩm hút xơi ba bữa

Áo xống xuê xoa trải tứ thời

Mặc họ cười ta thằng lỡ vận

Trời đày nên phải xuống trần chơi.

 

Thăng Bình, Quảng Nam, 3.2003

Mai Động

 

Cảm họa 26: THỜI GIAN

 

Tháng cạn ngày qua Tết đến rồi!

Tình đầy mong nhớ biết sao vơi?

Chia tay cuối ngõ chìm trăng lạnh

Dừng bước đầu sông cháy nắng trời

Quân tử ẩn thân khi lỡ vận

Tiểu nhân vênh mặt lúc giao thời

Thịnh suy vần chuyển như cơn mộng

Ba vạn bay vèo – mấy cuộc chơi?

 

Ga Sài Gòn, 1.2003

Phổ Đức – Lê Phước Độ

 

Cảm họa 27: QUẲNG GÁNH PHONG TRẦN

 

Thấm thoắt xuân qua hạ đến rồi

Nhìn dòng sông quạnh khúc lưng vơi

Tiết khô nứt nẻ, đau lòng đất

Mưa ướt xanh tươi, thuận ý trời

Cảnh vật đổi thay nhằm phải lúc

Tình đời ngang trái bởi theo thời

Chờ khi nắng dịu về sông cũ

Quẳng gánh phong trần ta hát chơi.

 

Q2, Sài Gòn, 3.2003

Nam Giang

 

Bài họa 28: Y ĐỀ

 

Nợ đời bạc tóc vẫn chưa rồi

Tâm sự mấy bầu mãi chẳng vơi

Gót dạo hỏi tình nơi sóng gió?

Mày trông tìm cảnh cõi mây trời!

Kẻ rằng kiếp trước ta buồn số

Người bảo ngày nay nó đợi thời

Danh lợi sang hèn dâu bể thẳm

Ai người tri kỷ để cùng chơi.

 

Nha Trang, 2003

Yên Hà

 

Bài họa 29: Y ĐỀ

 

Mái tóc kiêu sa chớm bạc rồi

Vui cung bệnh lý lúc đầy vơi

Giấc hòe giấy bút khua trên áng

Cơn mộng hồn thơ vẫy giữa trời

Tuyệt tác mỹ nhân còn kín cửa

Hữu duyên thi hữu vẫn an thời

Vui sao tin én lời châu ngọc

Chắp cánh em về nối cuộc chơi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 2003

Trương Tuấn Hải

 

Bài họa 30: DỄ CHI RỒI

 

Hồn em lá biếc – dễ chi rồi

Nhấp chín bạc tình mặc nó vơi

Trăng lụn hãy còn tra bệnh án

Chiều nghiêng thường vẫn ngắm mây trời

Ai thương ai ghét tay giang cánh

Chén tỉnh chén say dạ thức thời

Vườn hạnh mỗi ngày ươm quả tốt

Cùng ta vừa đọc lại vừa chơi.

 

Đà Nẵng, 5.2003

Phi Hán

 

Nương vận cảm tác 31: TÂM TƯ

 

Bạch truật giờ đây đã rõ rồi

Thì ra Hoàng bá hãy còn vơi

Thuốc đem bảo quản tồn phong thổ

Nơi để hóa sinh nhuận khí trời

Mây gió thất thường khi đổi tiết

Nắng mưa khắc nghiệt lúc giao thời

Rượu vào giờ mão không nên uống

Sức khỏe giảm suy hết bạn chơi.

 

Ninh Bình, 6.2003

Trần Văn Hệ

 

Bài họa 32: NGUYÊN ĐỀ

 

Tóc vừa chớm bạc sợ già rồi

Dáng vẻ “mi nhon” khó thấy vơi

Một nụ cười xinh đà rúng đất

Nửa lời nói đẹp hẳn nghiêng trời

Kê toa biết đã nương theo cuộc

Bốc thuốc phải đâu dựa đến thời

Độ thế cứu nhân tâm vẫn nguyện

Tính chi đến chuyện nghỉ rong chơi.

 

Gia Định,  1.2003

Nữ sĩ Kim Hoa

 

Bài họa 33: HOA ĐỜI

 

Tóc điểm hoa râm tứ thập rồi

Nợ đời nặng gánh chửa hề vơi

Đức y thôi thúc ngăn tai ách

Thơ phú luận phân thấu cửa trời

Đương độ thanh tân xây mộng ước

Đến ngày cao lão thỏa vui chơi

Lưu danh hậu thế dòng tâm đắc

Chẳng hối tiếc xuân thuở thiếu thời.

 

Ninh Bình, 6.2003

Thanh Tâm – Nguyễn Hòa

 

Bài họa 34: SỰ ĐỜI

 

Đầu xanh đã bạc đến nơi rồi

Trà rượu chén đầy lúc chén vơi

Ngẫm nghĩ buồn vui do cõi đất

Suy cùng hạnh phúc tại lòng trời

Tiền tài chưa đủ, quên ngày tháng

Danh lợi phải chăng, sống một thời

Bệnh tật sinh ly đời bể khổ

Vô thường thông hiểu lại vui chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Lưu Hoài

 

Bài họa 35: Y ĐỀ

 

Năm hai xuân…nếm đủ mùi rồi

Cay, đắng, đau, buồn vẫn chửa vơi

Đối mặt trái ngang do thế cuộc

Gặp điều xui xẻo bởi cơ trời

Hằng mong thanh thản nhưng nhầm bước

Những tưởng hanh thông ngặt thất thời

Có lẽ duyên căn từ định mệnh

Còn gì đâu nữa để mà chơi!

 

Tuy Phước, Bình Định, 1.2003

Hồ Huy Hoàng

 

Bài họa 36: Y ĐỀ

 

Cái tuổi mộng mơ vút mất rồi

Bâng khuâng lối cũ bước chơi vơi

Nhờ mưa nhuộm thắm tươi cành cỗi

Mượn gió đưa thơm quyện sắc “trời”

Chăm bón mầm – hoa vui một thuở

Giao lưu thi – phú ngát muôn thời

Đường chiều cánh hạc tung bay mỏi

Cỏ nội mây ngàn chọn thú chơi.

 

Cần Thơ, 2.2003

Nữ sĩ  Trần Kim Hoàng

 

Bài họa 37: Y ĐỀ

 

Thấm thoắt vừa “sinh” lại “trưởng” rồi

Tuổi đời chất chứa nghiệp dần vơi

Xưa vai trắng điểm màu sương tuyết

Nay áo vàng tô sắc nắng trời

Chớ trách vô thường – Ai đảm phận?

Đừng than cô quạnh – Ấy đương thời!

Miệt mài sớm tối thềm Lan Nhã

Tịnh thức luân hồi nhẹ bước chơi.

 

Sài Gòn, 3.2003

Bảo Hồ – Hồ Quốc Bảo

 

Bai họa 38: NGUYÊN ĐỀ

 

Thời gian xuân sắc trải qua rồi

Tóc vẫn bóng ngời rượu chẳng vơi

Hồn mộng thơ lồng trên sóng nước

Hương mơ tứ trải giữa mây trời

Đưa tay chẩn mạch nương y pháp

Chấm bút kê toa giúp thế thời

Đến lúc nào đây rời sự nghiệp

Để rồi trở lại cảnh non chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Đồng Huệ

 

Bài họa 39: TỰ BẠCH

 

Thoắt đã còng lưng móm miệng rồi

Thiều quang chín chục cũng dần vơi

Hỏi: đâu? Công trạng lưu thiên cổ?

Rằng: khổ! Nhân gian miệng quá trời!

Giỏi: ghét! Hư: chê! Xu nịnh sếp

Cao: thôi! Hẹp: chớ! Chẳng theo thời

Sớm trưa quấy quá vừa lưng bụng

Tìm bạn thi thơ xướng họa chơi.

 

Buôn Mê Thuột, 2003

Đoàn Khắc Huy

 

Bài họa 40: CÒN MÃI

 

Chỉ một bài thôi cũng đủ rồi

Tình thơ còn mãi chẳng hề vơi

Bốn mươi là mấy than thân phận

Sáu chục còn kia rõ mệnh trời

Ngọn bút trúc mềm nên thử vận

Rừng y nước lã cũng theo thời

Đôi câu mộc mạc xin đừng trách

Tạm họa cùng ai mấy vận chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Phạm Doãn Hứa

 

Bài họa 41:  Y ĐỀ

 

Hương thơ mái tóc, tuổi… quên rồi

Mang một tấm lòng thoáng, nhẹ, vơi

Nhờ bút tương giao khai bút pháp

Giữ duyên vô nhiễm cậy duyên trời

Mặc ai mê muội mang thành kiến

Riêng khách nhàn du tránh ngụy thời

Chướng ngại có chăng, lòng chẳng ngại

Đong đưa ngày tháng sự rong chơi.

 

Gia Định, 2003

Thông Hữu

 

Bài họa 42: NGUYÊN ĐỀ

 

Thời gian điểm tóc muối tiêu rồi

Tâm sự trang lòng đã tưởng vơi

Ghi chép chuyện đời còn thắt ruột

Lưu truyền phương thuốc tạm thay trời

Khen chê, tốt xấu do quan điểm

Yêu ghét, xưa nay vẫn thế thời

Y đức lòng son luôn giữ vẹn

Về hưu kết bạn bút nghiên chơi.

 

Q.12 Hồ Thành, 1.2003

Nữ sĩ Trần Lệ Khánh

 

Bài họa 43: Y ĐỀ

 

Cái tuổi xuân xanh sắp hết rồi

Chiều tà nhắp giọng chén quỳnh vơi

Thế gian có thể đo lòng biển

Thiên hạ làm sao đoán ý trời

Lớp trẻ anh hùng nào cậy thế

Tuổi già mẫu mực chẳng xu thời

Câu thơ lắng đọng bao tiềm ẩn

Thế thái nhân tình họa thử chơi.

 

Ninh Bình, 2003

Lê Văn Khoái

 

Nương vận cảm tác 44: TÌNH BẠN

 

Đầu xuân “thục địa” sẵn đây rồi

“Tục đoạn” bâng khuâng chẳng cạn vơi

Thầy thuốc – “táo tàu” vui bút pháp

Mẹ hiền – “cam thảo” ngán mưa trời

Thanh Nguyên “bạch thược” –  dao cầu: vận

Kim Ngọc “xuyên khung” – tứ, vận, thời

Mừng bạn tết dê mê rượu ngọt

Ngừng tay bốc thuốc mới dong chơi.

 

Hà Nội, 2003

Vũ Ngọc Kim

“ ”: 6 vị thuốc hầm thịt dê chữa suy nhược cơ thể

 

Bài họa 45: NGÀY MAI NẾU …

 

Bảy tám xuân gần xuống lỗ rồi

Nụ cười chưa tắt, mộng chưa vơi

Lời thơ ở lại dời non biển

Giọng hát bay đi chuyển đất trời

Mấy lượt tình yêu xiêu vận thế

Bao lần sự nghiệp mất cơ thời

Ngày mai ta chết còn phim sống

Để chút cho đời ngắm nghía chơi.

 

Sài Gòn, 30.06.03

NSƯT Hồ Kiểng

 

Bài họa 46: TỰ S

Hai mươi năm tuổi đã qua rồi
Tình cảm yêu đương thoáng nhạt vơi
Sự nghiệp công danh cần phấn đấu
Gia đình duyên nợ ở do trời
Thành công vui sướng đời tươi mãi
Thất bại tàn phai cả một thời
Tuổi trẻ dựng xây đầy ước vọng
Về già thong thả họa thơ chơi.


Kyn 

sưu tầm nên không biên tập lại, trên: http://www.toantin.org/forums/lofiversion/index.php/t10.html

 

Bài họa 47: Y ĐỀ

 

Tuổi tôi xắp xỉ bảy mươi rồi

Nội lực xuân thì chửa cạn vơi

Tích ngọc tràn đầy gà gáy sáng

Chuyển mưa xối xả cóc kêu trời

Cậy nhờ bể dược nên tăng sức

Khám phá rừng nho dẫu hết thời

Thơ – rượu giúp đời tươi sáng mãi

Phải không thầy thuốc – Bạn ưa chơi?

 

Huế, 1.2003

Chu Lãng

 

Bài họa 48: NGUYÊN ĐỀ

 

Duyên nợ cao xanh sẵn định rồi

Thời gian tồn quỹ đã dần vơi

Kê đơn – bệnh giảm thông tim mạch

Hạ bút – rồng bay dậy đất trời

Nổi tiếng lương y đà mấy chốc

Lưu danh hàn măc đến muôn thời

Bao giờ về núi cho ta nhắn

Mượn cái dao cầu cắt giấy chơi.

 

Sài Gòn, 12.2002

Đình Lịch

 

Bài họa 49: TẬN HIẾN

 

Bốn mươi … mạch sống tốt tươi rồi

Góp tuổi xuân thì khó thể vơi

Quyết chí khai rừng y bể dược

Yêu thơ gieo ý ngọc tư trời

Say trăng lồng bóng sinh ngàn tứ

Xem mạch kê đơn giúp một thời

Đến hạn đời chưa cho phép nghỉ

Thì đành tận hiến chậm vui chơi.

 

Paris, 16.01.03

Nữ sĩ Nghiêm Phái Thư Linh

 

Bài họa 50: TÂM SỰ

 

Thơ bạn gửi tôi đã nhận rồi

Xem xong nghĩ ngợi mãi không vơi

Lần đầu trao đổi qua bưu điện

Nắng mới reo vui rộn đất trời

Có phải nhờ ai cho địa chỉ?

Hay là đọc sách biết thiên thời?

Bài thơ ẩn chứa bao tâm sự

Ước gặp ta cùng nói chuyện chơi.

 

Tuy Phước, Bình Định, 2003

Trường Linh

 

Bài họa 51: NGUYÊN ĐỀ

 

Thoáng qua tuổi đã bốn mươi rồi

Còn nợ trần ai nghiệp khó vơi

Bát chánh muốn ra ngoài cuộc thế

Tam quy gắng giữ lấy duyên trời

Lục trần giải thoát tâm chuyên nhất

Tứ đế thuần tu đạo hợp thời

Vẫn biết ta bà bao chướng ngại

Tiêu trừ tật ách ước mà chơi!

 

Sài Gòn, 12.2002

Trà Kim Long

 

Bài họa 52: NGUYÊN ĐỀ

 

Bạc tóc hư vô chẳng sợ rồi

Trà dư tửu hậu há dần vơi

Nửa đêm vào mộng tầm thi tứ

Hai buổi lưu tâm ngắm mệnh trời

Bút múa tung hoành xoay mặc khách

Tay vung chẩn bốc cải duyên thời

Biết ai …ai biết …tri âm nhỉ

Mai đó cõi bồng sánh bước chơi.

 

Hốc Môn, Hồ Thành, 12.2002

Thích Minh Mẫn

 

Nương vận cảm tác 53: TIẾC TÀI

 

Thiên kỷ thứ hai đã quá rồi

Văn minh nhân loại thảm chơi vơi

Môi sinh hủy diệt cay lòng đất

Độc khí hành hung xám mặt trời

Đạo nghĩa, cang luân hồi tận thế

Quan tham, lạc thú lúc hưng thời

Tiếc tài không dễ xoay trời đất

Đành phải ngơ nhìn lũ sói chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Toàn Mỹ

 

Bài họa 54: NGUYÊN ĐỀ

 

Mái đầu nếu đã điểm sương rồi

Bầu rượu túi thơ há để vơi

Bốn chục năm trường nhờ đức Phật

Sáu mươi xuân tiếp thọ ân Trời

Ôn văn Đồ Chiểu trừ nguy thế

Thủ nghiệp Lãn Ông cứu bệnh thời

Danh Thái Thanh Nguyên vang dội tiếng

Phục Sinh Đường khách quý tầm chơi.

 

Sài  Gòn, 20.01.03

Lê Ngọc

 

Bài họa 55: THẤT THẬP CỔ LAI HY               

 

“Thất thập cổ lai…” sắp đến rồi

Thân hình sung mãn sức không vơi

Giữ danh truyền thống vang cùng đất

Gìn giá gia môn dội khắp trời

Ca hát ngọt ngào thêm phát lộc

Vịnh ngâm trong trẻo mãi hưng thời

Ước mong xướng hoạ tăng vui thú

Thi hữu tương phùng tạo cuộc chơi.

 

Minh Ngọc

 

Bài họa 56: NGHỀ NGHIỆP

 

Nước bước đường đi chững chạc rồi

Túi thơ bầu rượu khó mà vơi

Nghiệp văn say đắm cao hồn mộng

Nghề thuốc đam mê ngất đất trời

Thiện nghệ cứu nhân vui một thuở

Tài thi ngợi thế đẹp bao thời

Giai nhân từng trải qua muôn sự

Làm đẹp cho đời lọ phải chơi.

 

Sài Gòn, 08.01.03

Thanh Ngọc (Bắc Ninh)

 

Bài họa 57: Y ĐỀ

 

Bể dâu gian khó đã qua rồi

Tứ thú nhì nhằng cũng cạn vơi

Cai thuốc mượn Đường ngâm thấm đất

Châm trà câu Điệp mộng dàn trời

Đối trăng – bóng đổ vàng thi tứ

Từ nghiệp – phúc lai đỏ vận thời

Quảy túi nghĩa nhân hành hỷ sự

Dong thuyền lão thọ mãi rong chơi.

 

Sài Gòn, 14.01.03

Hoài Nhân – Nguyễn Tiến Nhẫn

 

Bài họa 58: TÂM TÌNH

 

Mái tóc phong sương bạc hết rồi

Mà lòng mến bạn chẳng hề vơi

Thương yêu – thành bại vì nhân thế

Đùm bọc – nên hư tại ý trời

Thi phú luận nương vần gợi tứ

Thuốc men bàn hướng vị tùy thời

Cần sao hợp lẽ hòa đời đạo

Lão giả an chi thỏa sức chơi.

 

Tam Kỳ, Quảng Nam, 11.02.03

Sơn Nhân

 

Cảm họa 59: MÂU THUẪN

 

Nửa thực nửa mơ hổng dám rồi

Lời thơ ý nhạc bổng trầm vơi

Bạn ghét tục phàm gom biển mộng

Ta yêu tiên cảnh thả mây trời

Chếnh choáng thơ thần cười ngọt thế

Khật khà rượu quỉ khóc cay thời

Ừ nhỉ sự đời đùa nghịch lý

Cái trò mâu thuẫn thích điên chơi.

 

Gia Định, 1.2003

Vũ Thành Nhân

(Tôn trọng thủ pháp riêng của Vũ Thành Nhân)

 

Bài họa 60: BẠC TÓC RU NGƯỜI

 

Lỡ vướng yêu thơ – lỡ vướng rồi

Dòng qua trăn trở … Giọt đời vơi!

Tình giăng bốn biển – tình non nước

Mộng trải ngàn phương – mộng đất trời

Khát vọng triều dâng dòng ngọt mật

Ước mơ lửa dậy tuổi xuân thời

Thuyền trăng chẻ sóng … say hồ hải

Bạc tóc ru người … níu cuộc đời.

 

Sài Gòn, 15.01.03

Mặc Vị Nhân

 

Bài họa 61: Y ĐỀ

 

Bệnh tật mà vui, trí thỏa rồi

Én chào sáu chục đợi ngày vơi

Thơ hòa mới tặng chưa vừa ý

Rượu chuốc vừa say đã thấu trời

Cơ bản – bạn chiều theo bản tính

Căn duyên – người quý bởi duyên thời

Dạng hình thiên bẩm điều hi hữu

Quân tử – nhân tài mãi đến chơi.

 

Phù Cát, Bình Định,  6.2003

Nữ sĩ Hồng Nhung

 

Nương vận cảm tác 62: ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

(Nhị khúc liên hoàn)

 

Đất nước từ lâu hết giặc rồi

Nghĩa tình đồng đội vẫn khôn vơi

Hành quân chiến đấu giành sông núi

Dấn bước trường chinh giữ đất trời

Trở lại quê hương đầu bạc tóc

Ngỡ như tâm trí thuở xanh thời

Tay rời cây súng vui cầm bút

Lục bát Đường thi xướng họa chơi

 

Lục bát Đường thi xướng họa chơi

Bên nhau ôn lại chuyện xưa thời

Chín năm đánh Pháp đi cùng đất

Mấy cuộc an bang đến cuối trời

Khúc hát lời ca chưa từng cạn

Túi thơ bầu rượu chẳng hề vơi

Tình thân bạn hữu say ngâm vịnh

Đất nước từ lâu hết giặc rồi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 5.2003

Trần Duy Nhiên

 

Nương vận cảm tác 63: DÁT NGỌC VÀO THƠ

 

Mới gặp em ta đã mến rồi

Chập chờn giấc ngủ mộng chơi vơi

Tóc say sóng biếc xanh vầng nguyệt

Mắt ánh lưu ly rạng mặt trời

Lãng đãng hoa bay tràn đỉnh núi

Bâng khuâng hương tỏa thoảng đương thời

Hồn mơ ta thả ngàn thi tứ

Dát ngọc vào thơ ngâm ngắm chơi.

 

Gia Định, 12.2002

Cấn Đằng Phi

 

Bài họa 64: TIÊN NỮ

 

Tiên nữ dời am xuống núi rồi

Nỗi sầu nhân thế nhẹ dần vơi

Phúc lành tươi nở tràn lưng đất

Sức khỏe hồi sinh sáng mặt trời

Thuốc thánh hòa an trừ nghiệp bệnh

Tứ thần lấp lánh tạc xuân thời

Còn ta tục tử thơ và rượu

Người ngọc gót vàng có ghé chơi ?

 

Gia Định, 12.2002

Cấn Đằng Phi

 

Bài họa 65: Y ĐỀ

 

Nhật chuyển vòng quay đã xế rồi

Bảy lăm – ngồi tính chuyện lưng vơi

Đua chen ước vọng đà nên lối

Thi thố thành công bởi tại trời

Dạy trẻ – mắt so từng nấc điểm

Tu thân – ngày tĩnh những ba thời

“Trăm năm trồng …” vốn ngành mô phạm

Không thể cùng trò đố giỡn chơi.

 

Phù Cát, Bình Định, 6.2003

Ngọc Thể Điền – Hồ Phiên

 

Bài họa 66: Y ĐỀ

 

Đã vướng tình thơ sớm mất rồi

Tóc dầu có bạc chẳng hề vơi

Mỗi khi cảm khái liền tay bút

Nhiều lúc trầm tư ngắm đất trời

Một kiếp ươm tằm thương mặc tứ

Nửa đời vầy kén nhớ tao thời

Buồn vui còn đợi người tâm sự

Bắc nhịp cầu thơ để dạo chơi.

 

Đà Nẵng, 27.04.03

Dạ Phong

 

Bài họa 67: GIẤC MỘNG

 

Gặp người tri kỷ hẳn đây rồi?

Quý mến – lòng ta chẳng thể vơi

Có thực nơi đây tình nghĩa bạn

Hay mơ chốn ấy sợi tơ trời

Một duyên: hoa thắm tươi ngàn thuở

Hai nợ: nụ xinh đẹp vạn thời

Hạnh phúc tay ai đang chắp cánh

Bay vào giấc mộng cõi tiên chơi!

 

Sài Gòn, 2003

Nam Phong – Vũ đình Phong

 

Bài họa 68: THƠ LÒNG

 

Dòng xoáy cuốn đi chuyện đã rồi

Triều dâng ngập mấy bấy lần vơi

Thơ lòng bao khúc theo cung đất  

Y đức một tay cản số trời

Khổ tận, vui reo đời có lúc

Cam lai, hòa hoãn cảnh tùy thời

Đợi chi! nào biết bao giờ nhỉ?

Sao chẳng xuân này xướng họa chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Nguyễn Văn Phong

 

Bài họa 69: TÂM TÌNH

 

Bốn tám xuân trôi cũng lắm rồi

Vui buồn cảm thấu chuyện đầy vơi

Ngày qua tạo phước lo nhân nghĩa

Tháng lại gầy duyên hưởng lộc trời

Ý hợp người thương thêm địa lợi

Tâm đồng bạn mến gặp thiên thời

Nhân hòa thơ quyện câu tâm đắc

Nước nhược non bồng cảnh đẹp chơi.

 

Cam Ranh, 4.2003

Huệ Tâm – Nguyễn Văn Phòng

 

Bài họa 70: Y ĐỀ

 

Chiều xuân ngã bóng tắt xuân rồi

Nghĩ kiếp trầm luân dạ khó vơi

Lúc trẻ mưu sinh lo “vạ thế”

Khi già phục dược gỡ “tai trời”

Thanh bần thường lạc vui nhân đạo

Phú quí đa ưu khóc vận thời

Biết số biết căn tua biết phận

Trần gian chưa phải cõi trò chơi.

 

Sài Gòn, 1. 2003

Nguyễn Phú

 

Bài họa 71: TIẾNG CƯỜI

 

Bước ngoặt trời cho đã đến rồi

Thu gom túi gấm hãy còn vơi

Bút văn vội thảo dăm vần nháp

Ca khúc xa bay mấy đoạn “trời”

Đấu phú Cống Quỳnh đời lạc tiếu

Chọi gà Quan Thị kiểu đương thời

Tiếng cười thuốc bổ trong thiên hạ

Tìm đến mua vui thoải mái chơi.

 

Yên Khánh, Ninh Bình, 23.07.03

Trịnh Đình Phương

 

Bài họa 72: CÙNG BƯỚC – BƯỚC CHƠI

 

Chưa bạc sao em lại bảo rồi

Người nghe thảng thốt nỗi đầy vơi

Sống thơ, thắp mộng mười phương đất

Say nhạc, chung nghe bốn nẻo trời

Thần chí tưởng màng chi luận sự

Tâm can vô lự tự an thời

Ngọc châu ân nghĩa tràn muôn lối

Đi đến hồn nhiên bước – bước chơi.

 

Xuân Lộc, Đồng Nai, 17.01.03

Hạnh Phương

 

Bài họa 73: Y ĐỀ

 

Thêm nhị độ xuân bảy chục rồi

Trầm luân bể khổ biết sao vơi

Tai nghe gió thoảng nơi đầu ngõ

Mắt dõi mây bay ở khắp trời

Dòng Dịch thủy – bao người mẫn thế

Bến Tầm dương – mấy kẻ xu thời

Lòng son vẹn giữ tình thi hữu

Dưới bóng trăng thanh xướng họa chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Thanh Phương

 

Bài họa 74: TUỔI SÁU MƯƠI

 

Sáu mươi tóc bạc nhuốm sương rồi

Dầu dãi phong trần sức đã vơi

Đất khách lang thang nơi góc bể

Quê nhà vất vả một phương trời

Văn chương ai hiểu người trong cuộc

Đèn sách ta vui bạn tứ thời

Sóng gió chẳng nao lòng kẻ sĩ

Tao đàn thi hữu họp cùng chơi.

 

Đồng Nai 2007

Nguyễn Văn Phương

 

Bài họa 75: NGUYÊN ĐỀ

 

Ngắm bóng thời gian đã nửa rồi

Gan vàng thao thức dạ lưng vơi

Canh khuya lựa vận làm thơ cảnh

Sớm tối kê đơn bốc thuốc trời

Khách thích thi ca điều vũ khúc

Bạn yêu y học trị thiên thời

Tăng dần tuổi thọ tâm thanh thản

Giải trí an nhàn dự hội chơi.

 

Gò vấp, 2003

Ngọc Quang – Nguyễn Ngọc Chân

 

Bài họa 76: TÂM SỰ

(Nhị khúc liên hoàn)

 

Ngót nửa đường xuân bạc tóc rồi

Thuyền tình lướt sóng biển chơi vơi

Ngắm màu trăng nước mơ tiên cảnh

Trông dải Thiên – Ngân mộng cửa trời

Tới hội Đào Nguyên vui xướng họa

Du cung nguyệt động đấu cờ chơi

Qua vườn Thượng uyển tìm thần dược

Chữa bệnh nan y mới thức thời

                       

Chữa bệnh nan y mới thức thời

Đường đời nặng gánh chậm vui chơi

Chung vai chia xớt tình non nước

Hiệp sức đa mang nghĩa đạo trời

Tìm bạn vong niên xây lạc định

Kiếm người thanh tú gạt sầu vơi

“Đức năng thắng số” lời răng dạy

“Hồng phúc quả lai” đã tới rồi.

 

Ninh Bình, 6.2003

Nguyễn Ngọc Quang

 

Bài họa 77: Y ĐỀ

 

Mới đấy mà nay tám chục rồi

Sầu đong lắc mãi vẫn chưa vơi

Ngâm thơ “Hoài Niệm” than cùng đất

Cất giọng “Hương Tinh” hát giữa đời

Cô độc con đò chèo khắp bến

Mười hai bến nước đợi qua thời

Dành vui cảnh sắc tư mùa đẹp

Theo gót thất hiền, rừng trúc chơi.

 

Sài Gòn, 3.2003

Nữ sĩ Hoài Quân

 

Bài họa 78: CHÉN LẺ ĐẦY VƠI

 

Cổ lai … chưa “tuyết” lại “mây” rồi

Chén lẻ trà tam vẫn cứ vơi

Vì giữa Đào Nguyên nào “biệt động”

Bởi trong Linh địa cũng “chung trời”

Triệu Phong quê ngoại chờ hoa quả

Kỳ Cổ làng cha hẹn tiết thời

Quá bộ trăm xuân đừng gậy trúc

Chưa về lối núi bởi còn … chơi!

 

Sài Gòn, 02.01.03

Vĩnh Mạnh Thường Quân

 

Bài họa 79: NGUYÊN ĐỀ

 

Năm hai mươi tuổi lập thân rồi

Y đức gia truyền giữ chẳng vơi

Bốc thuốc tâm lành người khỏi bệnh

Làm thơ ý ngỗ, bạn kêu trời

Đường đời sinh động còn xa đích

Nếp sống hồn nhiên cũng hợp thời

Bốn chục xuân xanh giờ lắm mộng

Tha hồ nghĩ đến chuyện vui chơi.

 

Sài Gòn, 1.2003

Trương Quân

 

Bài họa 80: TỰ VẤN

 

Soi gương tóc bạc tựa bông rồi

Ly rượu chén trà chửa cạn vơi

Bốn chục trải đời vơi bể mộng

Hai mươi hứng nghiệp nặng duyên trời

“Lương y thơ phú” vui là thế

“Lão giã an chi” đắc tự thời

Cứu mệnh nhân sinh tròn nghĩa cử

Cổ lai thất thập rộng sân chơi.

 

Ninh Bình, 2003

Nguyễn Bạt San

 

Bài họa 81: TỰ THUẬT

 

Cần Thơ gắn bó đã lâu rồi

Sông Hậu hiền hòa mạch chẳng vơi

Cơm áo thản nhiên nuôi nghiệp giáo

Gió trăng thanh nhã mượn kho trời

Chi tiêu ít chuộng hàng cao giá

Giao tiếp không chê “mốt” lỗi thời

Cánh nhạn tri âm còn quyến luyến

Vườn hưu vầy cuộc bút nghiêng chơi!

 

Cần Thơ, 15.01.03

Nguyễn Tấn Sĩ

 

Bài họa 82: NGUYÊN ĐỀ

 

Đừng thế em ơi … đợi nữa rồi

Sá gì sợi tóc chớm sương vơi

Hồn thơ lai láng trao tâm trạng

Sự nghiệp thênh thang trải đất trời

Đời nhủ ta say ta mẫn thế

Ai lay mộng tỉnh mộng theo thời

Gió trăng lưng túi còn vui chán

Nấn ná làm chi hỏng cuộc chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Cao Sơn

 

Bài họa 83: NGUYÊN ĐỀ

 

Bốn chục xuân qua tóc bạc rồi

Nửa đời đếm trải lắm đầy vơi!

Đêm nhìn trăng sáng ngâm thơ thánh

Ngày ngắm mây trôi đoán mệnh trời

Thành sự, xưa – nay nhờ có thế

An vui, không – có cũng do trời

Văn – thơ  – y – dược ngành cao đẹp

Truyền thống tiên rồng tiếp bước chơi.

 

Sài Gòn, Xuân 2003

Châu Sơn

 

Cảm họa 84: TIẾP

 

Tay bỗng thờ ơ vỡ ngọc rồi

Tìm đâu hợp phố ? hận chưa vơi

Từng say hương phấn mơ hồn nhạn

Đã đọc thiên thư hiểu mệnh trời

Trăng thái bạch cùng nghiêng mộng sự

Hoa thanh nguyên kịp nở xuân thời

Tương tư là bệnh nhờ mưa gió

Đợi áng thơ về tiếp cuộc chơi.

 

Giorgia, 10. 02.03

Hàn Sơn – Hà Trung Yên

 

Bài họa 85: LÃO NHO Y

 

Mái sương tôi nhuốm đã lâu rồi

Thất thập cơ hồ trí lực vơi

Bài xướng phải suy cho thấu đáo

Thơ mời nên họa há buông trôi

Bút: tre thẳng thắn, lông mềm nhuyễn

Thuốc: bắc bền lâu, tây kịp thời

Thường muốn nhân gian không nhiễm bệnh

Nhà y nhàn rỗi để rong chơi.

 

Phan Rang, 8.2003

Trung Sơn – Trương Xuân Thạnh

 

Bài họa 86: Y ĐỀ

 

Hồn tiên tuổi Hổ số cao rồi

Trầu héo cau già nước cạn vơi

Thân với lương y nghe mạch tạng

Thú cùng thơ phú ngắm bầu trời

Giao lưu “lạc bộ” thêm may mắn

Xướng họa Đương thi ắt gặp thời

Đại bổ thập toàn mau thưởng thức

Cho đời trẻ khỏe để vui chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Xuân Sơn

 

Bài họa 87: NGUYÊN ĐỀ

 

Nào nghĩ bạn tôi bốn chục rồi

Tóc đầy như suối chẳng hề vơi

Trông trăng tủi phận khi im gió

Tựa cửa hờn duyên lúc lặng trời

Ngưỡng mộ văn tài người quá khứ

Suy tôn thi tứ kẻ đương thời

Bấy năm nghề nghiệp lo thiên hạ

Còn lại vì mình, nhập cuộc chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Lê Ngô Tài

 

Bài họa 88: THỎA NGUYỆN

 

Nửa đời hành thiện thỏa thuê rồi

Y đức sáng ngời, tâm chẳng vơi

Xem mạch, kê toa – thang tựa Thánh

Luyện đơn, bốc thuốc – lý như Trời

Bài thơ tự sự hòa muôn nẻo

Bổn hiệu phục sinh nghiệm mấy thời

Nắn bút ngao du tìm mặc khách

Đời vui nhẹ gánh, xướng vần chơi!

 

Phan Rang, 2003

Đăng Tâm & Diệp Tú

 

Bài họa 89: BƯỚC CHIỀU

 

Sáu mốt xuân, sương tóc điểm rồi

Mộng bình sinh thấm bước chiều vơi

Trà châm vào hạ thơm quê mẹ

Bút khởi chào xuân ấm nắng trời

Ôm ấp niềm tin xoay định hướng

Nâng niu ký ức niệm qua thời

Bạn bè còn mấy ai tri kỷ

Gửi gắm trang lòng giữ nghĩa chơi.

 

Tuy Phước, Bình Định, 5.2003

Quang Tân

 

Bài họa 90:  VẠN NẺO CHƠI

 

Trắng điểm cho ai cũng phải rồi

Tầm sư học thuật chẳng hề vơi

Bốn mùa thấy được, theo con bệnh

Năm tháng xem như, dõi tiết trời

Thầy Tổ dẫu xa danh toại vị

Nghiệp y tuy sớm tiếng lưu thời

Bao người tắm gội trong mưa gió

Chửa định thời gian chọn nẻo chơi.

 

Gia Định, 2003

Thanh Ngọc – Nguyễn Ngọc Thái

 

Nương vận cảm tác 91: NHÂN NGÔN… ĐẦU VỊ !!!

 

Đường đào nát phố … chớ đi chơi

Có ngã đừng kêu : ối! Đất trời!

Tết rủ bà thơ nung bánh ít

Xuân mời lão rượu chén ly vơi

Mặc đời nó thế! Tôi – anh … cứ

Đến quán thơ thôi, chuyện – tích … thời!

Bác có thuốc chi trừ tiệt “nhũng”

Nhân ngôn đầu vị! Tất nhiên rồi!

 

Gia Định, mùng 9, Chạp, Nhâm Ngọ

Nguyễn Xuân Thái

 

Bài họa 92: SUY NGẪM

 

Chiến chinh gian khổ đã qua rồi

Nghe gió ù ù lệ chẳng vơi

Trăn trở đêm dài sương thấm đất

Mừng vui ngày rộng gió ru trời

Xem hoa không phụ người chăm cội

Ăn quả chớ xu kẻ gặp thời

Mát mặt nhờ mưa đừng để bẩn

Qua đò quên bến hỏng như chơi.

 

Ninh Bình, 2003

Nguyễn Huy Thàng

 

Bài họa 93: Y ĐỀ

 

Tóc xanh nay đã nhạt màu rồi

Tuổi hạc dần cao sức lực vơi

Mưa nắng bâng khuâng nhìn gió núi

Tháng ngày ngơ ngẩn ngắm mây trời

Bài thơ bảy chữ nương theo vận

Khúc hát hai bè giữ đúng thời

Cát bụi ta bà cơn gió thoảng

Gìn lòng thủ lễ phút rong chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Hồ Bảo Thanh

 

Bài họa 94: TÂM SỰ

 

Vào thơ, tôi cũng bộn bàng rồi

Trà rượu châm đầy … chốc chốc vơi

Suy gẫm chuyện đời, âu nghiệp số

Luận bàn việc nước … cũng cơ trời

Kê toa trị bịnh, tài cùng đức

Làm việc kiếm cơm, vận với thời

Thiện ác trả vay, vay trả mãi

Khổ sao hết được để mà chơi.

 

Sài Gòn, 20.02.03

Nhựt Thanh

 

Bài họa 95: NỖI LÒNG

 

Sá chi bạc tóc với da mồi

Tâm sự chén trà chớ cạn vơi

Sớm tối hồn đau tìm bạn hữu

Nửa đêm lệ rỏ gửi mây trời

Lòng khe núi thẳm ngời tia nắng

Mặt nước trường giang ánh vận thời

Giữa cảnh đô thành thừa ảo vọng

Lối mòn tao ngộ mãi rong chơi.

 

Lấp Vò, Đồng Tháp, 1.2003

Nguyên Xuân Thanh

 

Bài họa 96: ĐỒNG CẢM

 

Lòng những bâng khuâng chuyện đã rồi

Còn nhiều toan tính lắm đầy vơi

Mộng coi “Hồng Nhật” nhô đầu núi

Mơ ngắm hoàng hôn lặn cuối trời

Đàm đạo thăng trầm trong cuộc sống

Nhạc thơ hào hứng lúc sinh thời

Lương y trợ giúp người dinh dưỡng

Thanh sắc hoàn Nguyên – tiếp tục chơi.

 

Gia Định, 2.2003

Phạm Thăng

 

Hán dịch 96b: ĐỒNG CẢM

 

Miên man tiềm ẩn tại tâm lung

Niệm tưởng đa đoan ý vị cùng

Hồng nhật mộng khan cao thái đỉnh

Hoàng hôn nhãn chiếu viễn thiên tung

Nhạc thi hào hứng sinh thời thú

Đàm đạo thăng trầm thế sự trung

Lương y hỗ trợ nhân dinh dưỡng

Thanh sắc hoàn Nguyên ngoạn lộ thông.

 

Gia Định, 2.2003

Phạm Thăng

 

Bài họa 97: THỬ XEM

 

Cái ngày son trẻ hãy qua rồi

Bồi bổ sâm nhung vẫn thấy vơi

Văng vẳng nhạc lòng vang cuối đất

Êm êm bình phú lặng chân trời

Soi chiếu điện quang tìm rõ lẽ

Chẩn đoán Đông y bắt kịp thời

Con bệnh không còn đe dọa nữa

Huỳnh kỳ, kỷ tử thử dùng chơi!

 

Ninh Bình, 10.06.03

Văn Thâu

 

Bài họa 98: Y ĐỀ

 

Hơn tám mươi xuân tóc trắng rồi

Gian truân chồng chất đã lưng vơi

Nửa đời đi lính yên sông núi

Một thuở làm quan đẹp đất trời

Xây dựng phố phường thêm lịch sự

Tô bồi đoàn thể hợp tân thời

Giao lưu thơ phú cùng bằng hữu

Nhàn rỗi ngoạn du ngắm cảnh chơi.

 

Thủ Đức, Hồ Thành, 2003

Cao Đăng Thế

 

Bài họa 99: THỰC LỰC

 

Cải tử, hoàn sinh thánh mẫu rồi

Cưu mang nhân thế vượt thềm vơi

Lâm sàng chẳng ngại “thần kinh tọa”

Dược liệu không e “bệnh đậu trời”

Chẩn mạch hiểu thông : cân – cốt – tạng

Đoán căn kết hợp : khí – cơ – thời

Pháp y tất yếu chu toàn thiện

Ngộ phải ung thư xả trị chơi!

 

Sài Gòn, Xuân Quý Mùi

Lâm Thi – Đoàn Ngọc Kông

 

Bài họa 100: Y ĐỀ

 

Sáu bốn xuân qua bạc mái rồi

Phế đời hành đạo trí chưa vơi

Phù sinh một chốc hoen màu tóc

Bể hoạn bao năm nặng tuổi trời

Kẻ sĩ suốt thông nhìn cảnh thế

Người hiền tự rõ hiểu cơ thời

Muối dưa an phận xa phiền lụy

Tìm bạn tâm đầu dạo bước chơi.

 

Tây Ninh, 1.2003

Trường Thọ

 

Bài họa 101: Y ĐỀ                

 

Bảy tám xuân qua mái bạc rồi

Tằm tơ duyên nợ vẫn chưa vơi

Bao năm đi lính gìn sông núi

Một thuở doanh thương giữ đất trời

Đàm đạo thăng trầm xuôi thế sự

Tô đời hào hứng hợp tân thời

Gieo thơ múa bút cùng bằng hữu

Ngẫm nghĩ  soi mình một thoáng chơi.

 

Nguyễn Thoại

 

Bài họa 102: TÂM TƯ

 

Bao năm gian khổ đã qua rồi

Nếm mật nằm gai hết cạn vơi

Thi phú giao lưu cùng gió núi

Văn chương hòa nhập tận mây trời

Cuộc đời quyết đoán cho chu đáo

Sự nghiệp toan lo phải kịp thời

Ăn ở làm sao dân nhớ mãi

Dáng chiều thanh thản dạo vui chơi.

 

Sài Gòn, 16.01.03

Văn Thùy

 

Bài họa 103: NGUYÊN ĐỀ

(Khoán thủ)

 

THÁI y hai chục thỏa mong rồi

THANH thản rượu trà thú cạn vơi

NGUYÊN tắc làm thơ tâm hướng nguyệt

NHÀ nghề bắt bệnh phúc theo trời

THUỐC vào cơn rút nhờ thầy tổ

CHÂU lẫn vần gieo gắng một thời

ĐỨC tích càng cao tai chẳng đến

ĐƯỜNG đời hiểu lẽ khéo mà chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Vũ Thủy

 

Bài họa 104: Y ĐỀ

 

Tuổi “cổ lai hy” đã quá rồi

Làng thơ lui tới sức chưa vơi

Đôi mươi xuân nữa tri nhơn mệnh

Bảy mấy thu qua thọ phước trời

Tuổi trẻ tôi rèn mong tạo thế

Về già nghỉ dưỡng để theo thời

Cầm kỳ thi phú nhằm tiêu khiển

Tri kỷ mến thương xướng họa chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Lương Minh Thượng

 

Phỏng họa 105: HỢP CẢNH

 

Ai hiểu cho ta sự đã rồi

Bốn mươi năm ấy chuyện đầy vơi

Tam sao vẫn đúng thơm hương đất

Nguyên bản chẳng sai quý vị trời

Xướng họa thơ văn bao bạn mến

Tình riêng tâm sự một mình thôi

Mạch đời cùng nhịp nào ai ngại

Bạn hiểu thơ ta hợp cảnh chơi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 2003

Hoàng Quang Trợ

 

Bài họa 106: ĐỊNH MỆNH

 

Định mệnh thiên nhiên đã sẵn rồi

Giữ bầu tâm huyết chẳng hề vơi

Ung dung tĩnh tọa ngâm thơ cổ

Nhàn tản du xuân hưởng lộc trời

Vương vấn mà chi màu lụy tục

Thanh trừ dứt điểm sắc xu thời

Hoàn duyên hoàn phúc hoàn nhân phẩm

Thỏa mãn cuộc đời thỏa trí chơi.

 

Mạo Khê, Quảng Ninh, 7.2003

Thanh Hương – Lê Đình Tụ

 

Bài họa 107: ĐỜI

 

Mây tóc màu thanh sáng rạng rồi

Thời gian bước tới chén xuân vơi

Gió thu chớm chuyển lay cành lá

Am thuốc thương trao cải số trời

Bút chú Nam Tào xoay giải mệnh

Dược cầu Vương Mẫu cứu sinh thời

Bệnh tình khổ lụy đều qua tất

Y đức xanh ngời dạo mát chơi.

 

Đà Nẵng, 10.07.03

Thanh Tứ

 

Bài họa 108: TỰ BẠCH

 

Sắp cổ lai hy thỏa mộng rồi

Trông về cố quận nhớ chơi vơi

Xưa kia trẻ tuổi chăm công cán

Nay đã già nua nhuận lộc trời

Tiếng hát giao lưu hòa nhịp sống

Lời thơ xướng họa hợp cơ thời

Vui cùng con cháu yên gia cảnh

Vào hội tao đàn kết bạn chơi.

 

Sài Gòn, 2003       

Nữ sĩ Nguyễn Thị Tân Việt

 

Bài họa 109: CỨ RONG CHƠI

 

Tuổi cao đầu tớ bạc thêm rồi

Sức lực tuy mòn chí chửa vơi

Chuốc rượu, nâng đàn quên thế sự

Đùa hoa, vịnh nguyệt ghẹo ông trời

Đề thơ mặc khách chờ suông vận

Bài họa tri âm đáp kịp thời

Nhàn lạc tha hồ vui thú hưởng

Mặc tình thỏa sức cứ rong chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Điền Vinh

 

Bài họa 110: NGUYÊN ĐỀ

 

Gặp gỡ bao năm đủ dạng rồi

Đụng vài tứ lạ khiến chơi vơi

Tâm hùng bay bổng theo mây gió

Sức mộc lăn quay giữa đất trời

Kẻ dụng đầu môi xây sự nghiệp

Người đem thân thế tạo cơ thời

Ta nay bến mới mong tìm tới

Vung chiếc cần câu thoải mái chơi.

 

Đồng Nai, 2003

Quang Vinh

 

Bài họa 111: Y ĐỀ

 

Lật bật mà nay sáu tám rồi

Nắng chiều hờ hững cứ dần vơi

Không sờn chí cả cùng sông núi

Chẳng thẹn lòng son với đất trời

Sự nghiệp vinh thành nhờ địa lợi

Công danh mãn đạt gặp thiên thời

Cầu thơ nối nhịp tình say đắm

Tìm bạn tâm đồng xướng họa chơi.

 

Sài Gòn, 2003

Thanh Vĩnh

 

Bài họa 112: TÁM MƯƠI TỰ SỰ

 

Tám mươi, tóc điểm tuyết sương rồi

Tâm sự nghiêng chiều mạch bút vơi

Trà rượu hiên thơ lồng bóng nguyệt

Sắt cầm cánh nhạn chuyển phương trời

Văn chương lưu chút tình sơn thủy

Danh lợi theo bao vận thế thời

Thi hữu ba miền chưa ngoảnh mặt

Xuân còn đôi chục hãy còn chơi.

 

Long Thành, Đồng Nai, 01.08.03

Chinh Vũ

 

Bài họa 113: Y ĐỀ

 

Bảy hai xuân tuổi thấy già rồi

Ý chí tinh thần chẳng mấy vơi

Xướng họa thi thơ tìm bạn hữu

Rót mời trà rượu hưởng xuân trời

Bốn mùa thay đổi theo ngày tháng

Tuổi trẻ qua đi chỉ một thời

Ta phải làm gì cho xứ sở

Đừng như con bướm hững hờ chơi.

 

Bình Tân, Hồ Thành, 2003

Trần Vũ & Song Tùng

 

Bài họa 114: Y ĐỀ

 

Mái tóc bạch kim đẹp quá rồi

Thảnh thơi ngày tháng nhẹ vơi vơi

Chơi ngông bép xép làm thơ địa

Ngao nghễ ba hoa cải số trời

Lãng mạn vô tư khi khoái tứ

Đa tình hữu ý lúc yêu thời

Nhàn du viếng cảnh ai tâm sự

Phố vắng đường chiều khách dạo chơi.

 

Gia Định, 2003

Vạn Xuân

 

Bài họa 115: TƯƠNG TƯ

 

Tiếc nỗi nàng thơ rõ mặt rồi

Nên lòng trăn trở chẳng hề vơi

Thương vài cánh bướm vờn trong lá

Nhớ mấy thân ong lượn cuối trời

Thấp thỏm tơ duyên mang suốt kiếp

Mông lung tình nghĩa tưởng qua thời

Tương tư rã bút oằn tâm sự

Lặng lẽ đêm ngày giữa cuộc chơi.

 

Gia Định, 2003

Trịnh Yến

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s